De Nederlands Israëlitische Instelling voor Sociale Arbeid is in 1825 opgericht onder de naam van de N.I.A., het Nederlands Israelietisch Armbestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam.


Geschiedenis van de NIISA
 

De Nederlands Israëlitische Instelling voor Sociale Arbeid is in 1825 opgericht onder de naam van de N.I.A., het Nederlands Israelietisch Armbestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam.


Geschiedenis van de NIISA
 

Geschiedenis NIISA


De N.I.I.S.A. (Nederlands Israelietische Instelling voor Sociale Arbeid) is in 1825 als de N.I.A., het Nederlands Israelietisch Armbestuur, opgericht.


Bij Koninklijk Besluit van Willem I in 1818 waren de Kerkgemeenten in Nederland verplicht de armenzorg over te dragen aan een zelfstandig functionerend Armbestuur, dat directe materiele en immateriële steun leverde. Sedert 1946 is de naam N.I.A. officieus veranderd in N.I.I.S.A en deze naamswijziging is in 1966 middels een statutenwijziging officieel doorgevoerd.

In 1948 heeft de N.I.I.S.A. het principebesluit genomen om de directe immateriële hulpverlening uit te besteden aan de Stichting J.M.W. die in 1947 was opgericht. Bij deze nauwe samenwerking werd en wordt de directe immateriële hulpverlening door de N.I.I.S.A. gefinancierd en door Stichting J.M.W. middels de C.I.H.I. (Commissie Individuele Hulpverlening Intern) uitgevoerd. De N.I.I.S.A. is tevens vertegenwoordigd in de T.I.H., de toetsingscommissie van de C.I.H.I

De juridische rechtsvorm van de N.I.I.S.A. is vanaf de oprichting in 1825 een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap, de N.I.H.S. (Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge), waarbij een nauwe historische relatie met de N.I.H.S. bestaat. Het beleid wordt echter steeds zelfstandig bepaald en uitgevoerd. In 2008 heeft de N.I.I.S.A. de ANBI-status verkregen, waardoor giften en schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Het subsidiebeleid van de N.I.I.S.A. is zoals in de statuten is vastgelegd, geoormerkt ten behoeve van de uitoefening van de sociale zorg (Armenzorg) en sociale kerkelijke zorg binnen het gebied van de N.I.H.S. aan leden van de N.I.H.S., en daarnaast de uitoefening van deze zorg in voorkomende gevallen aan overige halachische joden.

De N.I.I.S.A. financiert deze financiële hulpverlening uit het rendement van het eigen vermogen en uit de ontvangst van schenkingen en legaten. Als principieel beleidsuitgangspunt voor de subsidieverlening is daarbij vastgelegd dat het vermogen zoveel mogelijk in stand dient te worden gehouden opdat de continuïteit van de subsidie verstrekking van de N.I.I.S.A. voor de korte en alsook de lange termijn zal zijn gewaarborgd.

 

Saldochecker

Bekijk de unieke code op de achterkant van uw pas

6064 3648 9210


 

Dagelijks bestuur


Jigal Markuszower

voorzitter


Shuly Elburg

secretaris, commissie Individuele Hulpverlening


Benno Jakobs

penningmeester


Renee van Praag

commissie Individuele Hulpverlening


Kate Zwaaf

lid


Plenair bestuur


 

Contact


Naam: N.I.I.S.A. (Nederlands Israëlitische Instelling voor Sociale Arbeid)
Postadres: Postbus 7967 – 1008 AD Amsterdam

De NIISA is een charitatieve instelling en heeft geen BTW nummer. Ons fiscaal nummer is 002955672. IBAN: NL69 ABNA 0576 4785 63